Synergeia
Centrum voor Complementaire Therapie

Haptonomie is de leer die het gevoel en het gevoelsleven van de mens bestudeert. De haptonomie legt zich in het bijzonder toe op al wat een rol speelt in relaties tussen mensen.


Ons tastvermogen is hierbij van groot belang. Vanuit onze tast wordt direct contact gelegd met de medemens en kan men vertrouwen opbouwen. De mens heeft vanaf zijn prilste begin het vermogen om te voelen wat goed voor hem is en wat niet. Daardoor is het mogelijk te reageren met een tegemoetkomen naar dat wat goed is en een terugtrekken van dat wat niet goed is.
Het is een benaderingswijze waarbij de mens geopend wordt met zijn eigen mogelijkheden om een probleem aan te gaan, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

In de praktijk kent haptonomie zijn toepassing als pre- en postnatale begeleiding van ouders en kind of als individuele begeleiding. 
Binnen de pre- en postnatale begeleiding ligt het accent op het opbouwen van een wederzijdse affectieve band met elkaar en met het kind waarbij het kind bevestigd wordt in zijn eigenheid. Daar de ongeboren baby al voelt en reageert op aanraking, kun je als ouders vanuit een liefdevol contact met elkaar het kindje verwelkomen en uitnodigen. Verder leer je tijdens de prenatale sessies hoe je als moeder zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de geboorte aanwezig kunt blijven in het contact met je kind, hierbij luisterend naar jezelf. Je leert hoe je je kindje comfortabel bij je kan dragen, in de schaal van je bekken.

Bij dit alles heb je als partner een actieve rol, zowel naar je vrouw toe als naar jullie kindje toe. Als partner ontwikkel je een gevoelsband met je kind en een betrokkenheid bij je vrouw, ook tijdens de geboorte. Als ouders leer je ook hoe je samen gevoel kunt krijgen voor elkaar en voor het kind en hoe je in contact kunt blijven met elkaar tijdens de zwangerschap, de arbeid, de geboorte en postnataal. De ‘oefeningen’ die aangeboden worden tijdens de zwangerschap zijn zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de arbeid bruikbaar en van belang.

Bij zwangerschapsproblemen als verlies of een eerdere miskraam is deze begeleiding extra waardevol. Ook pre-conceptioneel (vb bij fertiliteitsproblemen of IVF) kan er geleerd worden hoe je samen de schoot kunt openstellen voor nieuw leven.

Binnen de individuele begeleiding (haptotherapie) wordt aan de cliënt door middel van direct tactiel contact het vermogen aangereikt om in zijn gevoelsbasis te komen. In deze basis kan men voelen wanneer men zichzelf is of een (opgelegde) rol speelt. Ook worden de natuurlijke vermogens weer aangesproken om zich gevoelsmatig te verbinden. Bijvoorbeeld bij pijnklachten wordt niet alleen naar de klacht zelf gekeken maar ook hoe die klacht door de cliënt en zijn omgeving beleefd wordt. Hoe verhoudt de cliënt zich tot het probleem? Door zich gevoelsmatig te verbinden leert de cliënt anders met zijn probleem om te gaan en ontstaat er meer ademruimte. In een bredere context is het een manier om terug gevoel te krijgen voor het eigen levensritme, binnen een maatschappij die vooral gericht is op effectiviteit en prestatie en waar nauwelijks plek is voor ons gevoel.

Doelgroep individuele begeleiding
- mensen die vastgelopen zijn in relatie met zichzelf en/of met de ander(en)
- mensen met weinig zelfvertrouwen, mensen die geen initiatief durven nemen
- mensen met psycho-somatische klachten.

Haptonomie richt zich niet tot mensen met een uitgesproken psychiatrische problematiek, tenzij in co-therapie met een andere, daartoe bevoegd hulpverlener.

Doelstellingen individuele begeleiding
Mensen leren via haptonomie:
- te luisteren naar zichzelf en daaraan gehoor te durven geven
- te luisteren naar hun eigen grenzen en deze te bewaken
- duidelijk te durven en te kunnen zijn
- eigen keuzes maken
- om te gaan met gevoelens en deze te leren accepteren
- hun problemen onder ogen te zien, aan te gaan, te verwerken en op te lossen
- zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en daar de consequenties van te dragen.
- zichzelf trouw te zijn en te blijven
- te groeien tot een meer autonoom zelfstandig en vrij mens
- zichzelf in affectiviteit te ontmoeten
- anderen affectief te ontmoeten en te bevestigen

Doorverwijzingen gebeuren extern.

loading...
  Therapie-aanbod

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Bij het gebruik van deze website, alsook bij het wegklikken van deze melding gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy policy.