Synergeia
Centrum voor Complementaire Therapie

Bij Synergeia vinden we het belangrijk dat de patiënt een zo volledig mogelijk behandelplan wordt aangeboden.

Voeding is een onontbeerlijk onderdeel geworden in de aanpak van allerlei klachten.

Dit beperkt zich niet enkel tot gewichtbeheersing, want bij een heel scala aan klachten speelt de voeding een zeer belangrijke rol.
Via voeding proberen we tevens de darmflora te optimaliseren, die op zijn beurt een belangrijke rol speelt in het immuunsysteem.

We werken steeds vanuit een gepersonaliseerde benadering, op basis van het klinisch onderzoek en eventuele labotesten.

Mogelijke indicaties voor voedingsadvies - en coaching :

  • diabetes
  • overgewicht
  • gastro-intestinale klachten
  • voedingsintoleranties en andere immuun gerelateerde klachten


Informatie over de therapeuten: 

 

Volwassenen kunnen ook hier terecht samen met hun partner.

Zowel als koppel met relatieproblemen als voor ouders die nood hebben aan opvoedingsondersteuning en/of zich zorgen maken om hun kind of jongere.

Dit wordt begeleid door Wouter Desmet

 

Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie die kinderen, jongeren en volwassenen helpt om hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, boetseren, via het gebruik van klanken en het manipuleren van verschillende materialen.

Doorheen creatief therapeutische processen leren ze uiting te geven aan hun problemen en leren ze hun emoties en belevingen een plek te geven. Wat onzegbaar is krijgt vorm en het onbewuste komt naar de oppervlakte. Hierdoor worden verwerkingsprocessen op gang gebracht.

Naast het steunend en veranderingsgericht werken, kan de nadruk meer of minder liggen op het structureren, ontdekken, accepteren en verwerken van onder andere het eigen verhaal en persoonlijke mogelijkheden en grenzen.

Je hoeft absoluut niet kunstzinnig te zijn of iets moois te maken tijdens de sessies creatieve therapie, het gaat vooral over wat jij bij het maken van het werk beleeft. Deze beelden tonen hoe jij omgaat met jezelf en je omgeving en welke dagdagelijkse patronen in je leven binnensluipen. Door verandering in je werk te brengen, verander je ook iets in je onderbewuste.

Informatie over Els Peeters

taichi vrouwTai Chi is een oosterse bewegingsvorm die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld tot een uiterst verfijnd systeem van oefeningen. Het vergt veel concentratie en brengt diepe ontspanning. Het bestaat uit een serie langzame, continue bewegingen die iedereen kan beoefenen en die de lichaamsenergie opbouwt, centert, kanaliseert en harmoniseert.

Het doel van de zorgvuldig gestructureerde opeenvolging van bewegingen is het opbouwen van de innerlijke kracht, de souplesse, de weerstand en het uithoudingsvermogen. Het verdiepen van de ademhaling wordt progressief bevorderd om de lichaamsenergie (Chi of Qi) efficiënter door bepaalde kanalen of meridianen te laten stromen.

Dit draagt ertoe bij dat de opgebouwde spanning in het lichaam sneller kan worden los gelaten. De houding verandert en de kracht en elasticiteit van de gewrichten neemt toe. De vloeiende bewegingen bevorderen de conditie van het kraakbeen.

Tai Chi heeft ook een diepgaand effect op het zenuwstelsel waardoor concentratie, coördinatie en innerlijk evenwicht toenemen.
Wekelijks beoefenen we Tai Chi in groepslessen in Lovenjoel ism Synergeia en in Leuven te Kessel-lo. We leren de sierlijke vorm aan die we uiteindelijk op ieder moment van de dag zelfstandig kunnen uitvoeren.

In de vorm zitten alle waarden verweven die Tai Chi ons te bieden heeft:
  • Uiterlijk is dat evenwicht, stabiliteit, flexibiliteit, kracht, doelgerichtheid,…
  • Innerlijk ontwikkelen we rust, harmonie, inzicht, respect,…
Naast de vorm ondersteunen gevarieerde oefeningen het geheel en leren we de eigen energie bewuster beheren. 

Informatie over de therapeut: Huget Van Hassel
 
Qi is het centrale principe in de oosterse visie op gezondheid en welzijn. Men ziet Qi als de essentiële kracht die leven schenkt (levenskracht) en waarvan de mentale, fysieke en spirituele gezondheid afhangt. Wanneer er zich blokkades in het energetisch systeem voordoen, kan dit de gezondheid en het welzijn beïnvloeden.
Tijdens een Qi Gong worden de gewrichten zorgzaam open gedraaid om de energieblokkades los te maken. De energie die zich in de botten bevindt speelt een belangrijke rol bij deze techniek. Wanneer deze energie gestimuleerd wordt kan ze door de open gewrichten heen opgeslagen energie weer vrij maken. Van daar uit kan men tevens spanning en blokkades in de organen, de spieren, de meridianen en de emotionele velden ontladen. De ontspanning uit zich in de organen, in de spieren en het bindweefsel, een diepere ademhaling, een sterkere stroming en doorbloeding in het lichaam.

De Qi massage wordt aangeboden in individuele sessies en ondersteunt genezingsprocessen. Allerlei klachten die ontstaan ten gevolge van vastgelopen situaties zowel fysiek, emotioneel als mentaal kunnen in aanmerking komen voor een behandeling.

Het aanleren van Qi massage gebeurt in groepslessen. Qi massage is zowel toepasbaar op het eigen lichaam, als op het lichaam van een ander persoon. Het pakket wordt aangeboden in vijf delen. In het basispakket werkt men enkel op de botten om daar energie tot stroming te brengen.
In een tweede pakket gebruikt men de energie van de botten om de organen die in de buurt liggen mee te activeren.
En in een derde pakket wordt de energie van de botten gekoppeld aan die van de meridianen.
Het vierde pakket legt verbanden tussen stroming door wervels en emoties.
Het vijfde pakket legt de link van de botten naar de spieren via de pezen.
 
De groepslessen  Qi massage kunnen door iedereen die dat wenst worden gevolgd. Voorkennis is niet nodig. Zowel personen die aan het herstel van hun gezondheid willen werken als zij die iemand in hun omgeving daarbij willen steunen, kunnen de techniek aanleren.

Informatie over de therapeut: Huget Van Hassel
Beschrijft de mechanismen van hoe het menselijk lichaam door heen de evolutie een patroon ontwikkeld heeft om met levensbedreigende acute stress om te gaan.
In het verleden was die vooral gerelateerd met de strijd tot overleven. Het meeste frequent was het overleven met infecties, maar ook het omgaan met lange periodes van honger, dorst, fysieke trauma’s, koude, warmte en zelfs periodes van zuurstof tekort. Dankzij deze aanpassingsmogelijkheden heeft de mens de ganse planeet weten te veroveren en is hij gewapend tegen zware fysische stress.
​Het blijkt nu echter dat onze gewijzigde levensstijl en nieuwe stressuitdagingen deze aanpassingsmodaliteiten niet de meest optimale oplossingen bieden. Het bestuderen van hoe de relatie tussen hersenfunctie, immuniteit en orgaanfuncties loopt in gunstige omstandigheden, maar ook in stressvolle en niet optimale leefstijl omstandigheden is het werkterrein van een PNI therapeut. Hij maakt hiervoor gebruik van een uiterst gedetailleerde kennis van biochemie en optimale voedingsbehoeften.
Verder is één van de belangrijkste opdrachten de patiënt zijn klacht volledig te verklaren zodat angst vervangen wordt door begrip en hij volledig gemotiveerd wordt om aan zijn genezingsproces te werken. Hiervoor zijn ook bepaalde psychische ingrepen nodig en is een multidisciplinaire aanpak te verkiezen.
De combinatie van PNI met andere complementaire therapieën zijn erg synergetisch zeker met homotoxicologie en andere integratieve technieken.

Informatie over de therapeut: Pieter Lanoye

Osteopathie
is een behandelingswijze die gebruik maakt van manuele methoden voor evaluatie en behandeling en streeft een optimaal functioneren van de verschillende lichaamsfuncties na. Zowel het musculo-skeletaal apparaat, het orgaan stelsel als cranio-sacraal mechanisme als voedingsadvies staan centraal in de behandeling. Het herstellen van de mobiliteit op verschillende niveaus heeft als doel het functioneren van het lichaam te verbeteren. Zie: www.osteoplus.be

Orthomoleculaire therapie heeft als doel het behouden van een goede gezondheid en het behandelen van ziektes door het veranderen van de concentraties van substanties die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.
Dit was de omschrijving die Pauling Linus (Nobelprijs winnaar) in 1968 aan deze alternatieve geneeswijze gaf. Aanvankelijk werden vooral erg hoge dosissen van lichaamseigen producten gebruikt om een bijna chemisch effect te bekomen.

Nu wordt meer en meer gestreefd naar het aanbieden van een synergie van meerdere lichaamseigen producten, bij voorkeur in voeding, om de gezondheid te bevorderen. Het streefdoel bestaat er in deficiënte voeding aan te vullen zodat het lichaam over alle noodzakelijke stoffen kan beschikken. Zo kan het haar opbouw- en afbraakwerken optimaal uitvoeren en blijft het niet zitten met toxische restproducten.

Spijtig genoeg wordt orthomoleculaire aanvulling bij iedereen meer en meer een noodzaak gezien de mindere kwaliteit van de voeding.

Informatie over de therapeut: Pieter Lanoye

 

Wat is NST? 
Neurostructurele Integratie Therapie is een zeer krachtige en effectieve geavanceerde ‘body work’ techniek, die gebruikt kan worden bij multiple gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. Toepasbaar op acute en chronische aandoeningen, gebruik makend van het autoregulatie systeem van het lichaam en dit op zachte, tijdsparende en veilige manier. De resultaten zijn langdurig corrigerend, zelfs voor de moeilijkste en chronische aandoeningen. Wereldwijd maken duizenden therapeuten reeds gebruik van deze soms ‘miraculeuze’ therapie.

Hoe past men NST toe? 
Specifieke manuele technieken worden toegepast in een welbepaalde volgorde over de wervelzuil, evenals het abdomen, de ledematen en de schedel. Deze technieken zijn dwars gericht over spiervezels, pezen, ligamenten of neurologische structuren en worden gebruikt met een variabele druk, terwijl het inlassen van welbepaalde rustpauzes het lichaam de tijd geeft om te reageren.

Bij welke aandoeningen werkt NST? 
• Cervicale-, dorsale-, lumbale- en bekkenproblemen 
• Artrose, artritis en andere gewrichtsklachten 
• Traumatische laesies 
• Neuralgieën, cephalie 
• Astma en andere respiratoire problemen 
• Vruchtbaarheids-, menstruatie- en menopausale problemen 
• Chronische vermoeidheid 
• Depressie en andere emotionele pathologieën 
Een substantiële verbetering wordt vaak al bereikt na de eerste sessie, een langdurig effect wordt al bereikt na de 2° of 3° sessie. 

Osteopatie en NST - NAZORG
1. Zit nooit langer dan 30 minuten stil. Liggen is geen probleem.
2. Ga dagelijks zo veel mogelijk wandelen (minstens 15 minuten).
3. Drink zoveel mogelijk zuiver water, terwijl het toch aangenaam blijft. (nooit minder dan 5 glazen water per dag, dit om de toxines te verwijderen). Vermijd stimulerende middelen zoals koffie enz. (Pijnstillers en ontstekingswerende middelen zijn geen probleem – indien nodig). formule: (lichaamsgewicht x 2) : 100.
4. Beweeg voorzichtig, bv. Hurk bij het tillen i.p.v. bukken, kruis de benen niet bij het zitten, wees voorzichtig bij het in- en uitstappen van uw auto.
5. Onderga een week lang geen andere therapievorm zoals massage, chiropractie, accupunctuur, kinesiologie, enz.
6. Vermijd overdreven warmte – of koude toepassingen op de behandelde lichaamsdelen. Laat bv. Geen heet water over uw behandelde nek lopen bij het douchen, gebruik geen verwarmingsdeken. Na een behandeling een week lang geen heet bad.
7. 2-4 dagen geen inspannende oefeningen.
8. Vermijd na een kaakbehandeling 2-4 dagen lang hard te bijten op appels, noten, hard brood, bonbons enz., tracht ook niet te hard te geeuwen.
9. Gelieve geen zolen te dragen(tenzij Bourdiolzolen).
10.Reacties zoals rillingen of warmteopwellingen, hoofd- en ledematenpijn kunnen optreden. Deze reacties zijn positief en betekenen dat het genezingsproces begonnen is. Bij extreme reactie gelieve rescue remedy (bachbloesems) te nemen (4 druppels onder de tong)

Informatie over de therapeut: Pieter Lanoye

 

Met massage wil ik de puurheid van het aanraken  en het doorgeven van energie realiseren.  Door bewustwording van de signalen van jouw lichaam, je grenzen, ervaar je rust in jezelf... Je komt  dichter bij jezelf, je energie gaat stromen en je spieren ontspannen.

Als basisolie gebruik ik avocado-olie, vaak gemengd met  een etherische olie zoals lavendel en rozemarijn. De werking van deze etherische oliën versterken het effect van de massagebehandeling.

Bij Chris Cockx kan je terecht voor Integratieve massage en Heppiemassage.

 

loading...
  Therapie-aanbod

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Bij het gebruik van deze website, alsook bij het wegklikken van deze melding gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy policy.